בני פרל תמונהבני פרל
הרב ד”ר בני פרל הוא ראש הישיבה לאמנויות ולמדעים, בר אילן, תל אביב.
הישיבה שבראשה הוא עומד היא מוסד ייחודי שבו משולבים לימודי אמנות ולימודי יהדות.
בנוסף הוא עוסק ביעוץ ובבניית תהליכים במוסדות חינוך וארגונים חברתיים ובהרצאות בתחום של לימודי היהדות והחסידות.
במחקרו האקדמי, מראה בני פרל כיצד ניתן להשתמש בתיאוריות מהעת החדשה ובעיקר בפילוסופיה דיאלוגית ותיאוריות ביקורתיות, לשם ביאור סוגיות בתלמוד.
הרב ד”ר בני פרל הוא תלמידו של הרב שג”ר, מלמד את כתביו, מרצה על תורתו ומנחה קבוצות דיון לאור רעיונות שונים שלימד הרב שג”ר.