Eli-Pitcovskyד”ר אלי פיטקובסקי
​ד”ר אלי פיטקובסקי הוא פילוסוף ומרצה לפילוסופיה במכללת תל-חי ובמכינה הקדם-צבאית במיצר. הוא צבר ניסיון של יותר מעשר שנים בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה, ואף לימד פילוסופיה לילדים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים. בתחומו הוא עוסק בעיקר באונטולוגיה, אך גם בפילוסופיה של הייצוג, באפיסטמולוגיה ובאתיקה. את עבודת הדוקטור שלו כתב באוניברסיטה העברית על טיבן של שאלות פילוסופיות על טבעה היסודי של ההוויה. נוסף על כך עסק בספרות, וקובץ סיפורים פרי עטו זכה במקום הראשון בתחרות על שם הרי הרשון לספרות יפה. בתקופת לימודיו זכה אף בפרס יעל כהן לדוקטורנטים מצטיינים ובמלגת הנשיא. ​