FB_IMG_1557492714725הדס חיה הלוי
הדס חיה הלוי, בוגרת תוכנית ‘רביבים’ של האוני’ העברית. הדס מחנכת בתיכון ומלמדת תנך והיסטוריה. לצד אלו, הלוי היא פסיכותרפיסטית הוליסטית, מדריכת הורים. מחקרה מתמקד במושג העברי אצל מניטו.