הלן לה-גל, שגרירת צרפת בישראל, בביקור במרכז המחקר החדש של ים המלח

photo-3

משמאל לימין: אליסון לאוטון-רון –  אחראית ליחסי חוץ, המועצה האזורית תמר, ז’וליין לואזו – מנהל מכון המחקר הצרפתי בירושלים, דוב ליטבינוף – ראש מועצת תמר, מירה מרקוס – מנהלת קשרי מחקר בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב, דוד בן שבת – מנהל מכון המחקר ים המלח, סבסטיאן לינדן – נספח לענייני שת”פ מדעיים ואוניברסיטאיים.

ב-10 למרס 2017, ביקרה הלן לה-גל יחד עם משלחת משגרירות צרפת בישראל במועצה האזורית תמר שלחופו של ים המלח, והתארחה במכון הבינתחומי החדש למחקר על חיים בתנאי קיצון בים המלח.

מכון המחקר החדש הזה שלחופו של ים המלח נפתח ב-23 בנובמבר 2016 במימון המועצה האזורית תמר, אזור עין-גדי, בשת”פ עם אוניברסיטת תל אביב, מו”פ ערבה, קרן פורטר, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

 בשטח נמשכים במכון מחקרים רבים שהחלו באוניברסיטת תל אביב בנושא ים המלח, ובין היתר על החיים בתנאי קיצון. המחקרים מתרכזים בהשפעות שינויי האקלים על האזור, בתהליכים לשאיבת מי תהום, בשיקום ים המלח המאיים להיעלם.

אוניברסיטת תל אביב מקווה למשוך דרך המכון חוקרים ישראלים רבים אבל גם לקיים שיתופי פעולה אזורים עם חוקרים ירדניים ופלסטינים.