/ צוות המחלקה לשיתוף פעולה לצרפתית

סרג’ בורג
נספח לשפה הצרפתית ומנהל הקורסים
טל: 03-7968038
s.borg@ambfr-il.org

אבלין פפירבלט
אסיסיטנטית
טל: 03-7968037
eve.papirblat@ambfr-il.org

וינסנט מיני
אחראי על תחום השפה הצרפתית וחינוכי תקשורת
טל: 03-7968021
v.miny@ambfr-il.org

מריון מאמר
אחראית על תחום השיתוף הפעולה הבלשני
טל: 03-7968021
m.mamert@ambfr-il.org

/ מחלקות הקורסים במכון הצרפתי:

  1. המכון הצרפתי בתל אביב / 03-7968011
  2. המכון הצרפתי בחיפה / 04-8312333
  3. המכון הצרפתי בנצרת / 04-6569998