פיליפ גיליאן
נספח לשפה הצרפתית ומנהל הקורסים
טל: 03-7968038
p.guillien@ambfr-il.org

אבלין פפירבלט
אסיסיטנטית
טל: 03-7968037
eve.papirblat@ambfr-il.org

מריון שאפויס
אחראית על תחום השפה הצרפתית וחינוכי תקשורת
טל: 03-7968021
m.chapuis@ambfr-il.org

ז’סינט נורי

אחראית על תחום השיתוף הפעולה הבלשני

טל: 03-7968021

j.nourrit@ambfr-il.org