ה-טי סי אף קוויבק
ה-טי סי אף קוויבק הוא מבחן ידע בצרפתית הנדרש ממועמדים להגירה לקוויבק. הוא מוכר באופן רשמי על ידי המשרד של קוויבק להגירה ולקהילות תרבותיות (אם אי סי סי).
המכון הצרפתי בתל אביב הוא מרכז הבחינות היחיד בישראל לצורך המבחן הזה.
ה-טי סי אף עבור קוויבק מעריך מיומנויות הבנה והבעה בעל פה.

הנהלים בעת המבחן הם אלה:
משך זמן כללי למבחן: 45 דקות.
– הבנה בעל פה: 30 פריטים (משך הבחינה 30 דקות).
– הבעה בעל פה: 6 שאלות (משך הבחינה 15 דקות).

תאריכי המבחנים והתאריך האחרון להרשמה 

- דמי רישום: 400 שקלים לכל מרכיב המבחן.
- תעודת טי סי אף קיו היא בתוקף לשנתיים.

- הרשמה : 03-7968036

המכון הצרפתי בתל אביב מציע לכם קורסים לצרפתית במתכונות שונות כהכנה ל-טי סי אף קוויבק, בהתאם לרמה הנדרשת מכל מועמד.

באפשרותו של המועמד:
– להצטרף לכיתת לימוד צרפתית של המכון הצרפתי, ולהתכונן בכך למבחן.
– לקחת שיעורים מיוחדים עם מורים אשר הוכשרו לצורך ההכנה למבחנים אלה. מסגרת זאת היא גמישה וניתן להתאימה לצרכים פרטיים.

המשרד להגירה ולקהילות תרבותיות יצר קשרים עם מוסדות הוראה במדינות שונות – ובהם המכון הצרפתי בתל אביב.

אם אתם לומדים בקורסים לצרפתית במכון הצרפתי, יש באפשרותכם לקבל זיכוי כספי בעבור הלימודים האלה, מיד עם הגעתכם לקוויבק.

זיכוי כספי זה נעשה בתנאים מסוימים ויכול להגיע עד לסכום של 1500 דולרים קנדיים.

למידע נוסף:
www.immigration-québec.gouv.qc.ca/.remboursement