/ ועדה עליונה

geometry-1044090_1920מה זה?
המועצה העליונה צרפת-ישראל למדע ולטכנולוגיה (HCST) הוקמה בעקבות הסכם שנחתם בשנת 2002 בין משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי לבין משרד החוץ הצרפתי.

מטרתה מהי? לקדם היווצרות רשתות מחקר דו-צדדיות בין צרפת וישראל.

איך זה עובד?
מדי שנה קוראת המועצה העליונה להגשת הצעות לפרויקטים, בשם ‘הרמב”ם-ישראל’, סביב שני נושאי מחקר אקטואליים במדעים המדויקים (רפואה, פיזיקה, ביולוגיה, וכו’).
על המחקרים המתאימים להיות מובלים על ידי צוות צרפתי מחד וצוות ישראלי מאידך.
לאחר מכן נבחרים שישה פרויקטים, שלושה לכל נושא מחקר.

גובה
כל פרויקט שנבחר זוכה למימון במשך שנתיים, עד לסכום מירבי של 40,000 אירו בשנה על ידי צרפת בתוספת 40,000 אירו בשנה על-ידי ישראל.
מימון זה משמש בעיקר כדי לכסות את העלויות בעלות אופי דו-צדדי (נסיעות, מפגשים מדעיים, וכו’), כמו גם עלויות המחקר (מכשור, פרסום, וכו’).

ארגון
הפרויקטים נבחרים על-ידי וועדת החלטה, המתכנסת פעם בשנה, בצרפת ובישראל לסירוגין.
ועדה זו מורכבת מאישים בתחום המחקר והמנהל בצרפת ובישראל, ובראשה עומדים שני נשיאים שותפים: פרופ’ מריון גייו, עבור הצד הישראלי, וד”ר דוד הררי, בצד הצרפתי.
הנספח לשיתוף פעולה מדעי ואקדמי, סבסטיאן לינדן, משמש בתפקיד המזכיר הכללי של המועצה העליונה.

צור קשר
לקבלת מידע נוסף אודות HCST, שילחו דוא”ל לכתובת: e.charbit@ambfr-il.org.

להגשת מועמדות
נושאי המחקר שנבחרו לשנים 2020-2021 הם:

  1. Development and validation of novel tools and technologies for neuroscience research: a brain revolution
  2. Health implications of endocrine disruption

הקול קורא באתר משרד המדע ובו אפשר להגיש מועמדות (באנגלית ובצרפתית) כאן.