חללי מולטימדיה
חמישה חדרים היכולים להכיל עד 25 אנשים כל אחד. החדרים מצויידים בכיסאות ובשלחנות צד, לוחות לבנות ולוחות אינטראקטיביות מחוברות למחשב להקרנת סרטים.