Carte-Membre-design-DEF-printVersion

חבר מועדף

יכול לרכוש כרטיס חבר מועדף של המכון הצרפתי בישראל כל אדם תושב קבוע או זמני בישראל. הכרטיס הינו אישי. תוקפו שנה עגולה.

הכרטיס מאפשר גישה חופשית  לשירותי “לָה קלוֹזֶרי”:

לשירותים המספק המדייטק הפיסי – השאלת כותרים ודי.וי.די – במכונים הצרפתים בתל אביב ובחיפה.
למדייטק האינטרנטי של המכון הצרפתי בישראל – CULTURETHEQUE

עם הכרטיס תזכו למחירים מועדפים:

לכנסים המאורגנים במכונים הצרפתיים חיפה, נצרת ותל אביב.

לכלל אירועי התרבות המאורגנים על ידי המכון הצרפתי בישראל, בנוסף על קבלת דפי המידע שלנו.

מחיר הכרטיס:

- 250 ₪ מחיר רגיל

- *100 ₪ (חוגים צרפתיים/ תלמידים במסגרת AEFE וישראלים/ מורים לצרפתים בכל המסגרות/ תלמידים מחוץ למכון IFI / חיילים)

- *חינם לתלמידי IFI

*הנחות במחיר הכרטיס בהצגת מסמכים תקפים ליום ההרשמה.

כדי להירשם:

תוכלו לרכוש ולקבל את כרטיס החבר שלכם ידנית במכון הצרפתי בתל אביב ובחיפה.
תוכלו לרכוש את הכרטיס החבר באתר הקניות של המכון הצרפתי כאן / ולמשוך ידנית במכונים הצרפתים בתל אביב ובחיפה עם הצגת אישור תשלום או לשלוח מייל עם הצגת אישור תשלום לכתובות הבאות על-מנת לקבל את הכרטיס בדואר:

“לָה קלוֹזֶרי”, ספריית המדיה של המכון הצרפתי בישראל - רחוב הרצל 6, תל-אביב –  טל’: 03-7968002/05 – lacloserie@ambfr-il.org

המדיאטק במכון הצרפתי בחיפה – רח’ אליהו חכים 6 חיפה – טל’: 04-8312333 – biblioccf@netvision.net.il

YouTube Preview Image