360x360

לימודי תרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב

תכניות לימודים תואר ראשון ושני

לצפות בתכניות כאן

Bar-Ilan_logo

לימודי תרבות צרפת באוניברסיטת בר-אילן

המחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר-אילן – לימודי שפה

ספרות ותרבות צרפתית לתואר ראשון,שני ושלישי

לעמוד המחלקה בצרפתית ובעברית

לקטלוג הקורסים לשנת 2018-2017 תשע”ח כאן