/ מילגת שהות למתרגמים בצרפת

התמיכה הזאת מיועדת למתרגמים זרים המבקשים לשהות בצרפת על מנת לממש פרויקט של תרגום יצירה צרפתית. מטרתה לפתח את רשת המתרגמים המקצועיים מצרפתית לשפות זרות – ולעודד פרסום יצירות צרפתיות בחו”ל.

מידע נוסף על CNL – Centre National du Livre

הצגת מועמדות

על המועמדים להגיש:

 • טופס לעניין זה, ממולא בשלמות, אשר נלקח אצל הנספחת לנושא הספר
 • מכתב מוטיבציה
 • נייר מפורט על היצירה המיועדת לתרגום
 • דוגמת תרגום בליווי הנוסח הצרפתי המתאים, או 6 “בורדים” ליצירות קומיקס. הדוגמא חייבת לייצג 10% מהיצירה המקורית, או יותר, על פי הנסיבות ושיקול הדעת של ה-CNL (יצירות רבות היקף, שירה…)
 • עותק של תרגום יצירה צרפתית שכבר ראה אור
 • הקטלוג והצגת המו”ל הזר המיועד, בצרפתית
 • אישור הכנסה של המועמד לשנה הנוכחית
 • עותק של חוזה ההתקשרות אשר נחתם בין המתרגם לבין המו”ל – ואת עיקרי הדברים בתרגום לצרפתית: שם היצירה, מועד הגשת התרגום המוגמר, שכר התרגום ותאריך חתימת ההסכם
 • עותק חוזה רכישת הזכויות – חתום על ידי שני הצדדים – אלא אם כן מדובר ביצירה אשר הזכויות עליה פגו והן ברשות הציבור
 • במידת הצורך, דו”ח על השהייה והעותק שראה אור של יצירה מתורגמת עבורה כבר קיבל המועמד תמיכה בעבר
 • כל מסמך מינהלי אשר ייחשב למועיל על ידי נשיאות ה-CNL

מועדים להגשת בקשות

תאריכי היעד להגשת מסמכי המועמדויות לנספחת לנושא הספר, הם:

 • ה-30 בדצמבר עבור מושב הוועדה בחודש מרץ
 • ה-30 במרץ עבור מושב הוועדה בחודש יוני
 • ה-30 ביולי עבור מושב הוועדה בחודש נובמבר

גובה אפשרי של סכומי המענקים

 • 2000 יורו בחודש לכיסוי הוצאות השהות, ללא מימון הנסיעה
 • משך השהות, חודש עד שלושה חודשים, ועד שישה חודשים לפרויקטים יוצאי דופן

 פרטים ובקשת טופס

רוזלין דרי, נספחת לנושא הספר והיצירה הכתובה –  r.dery@ambfr-il.org