/ ניידות 

Photo_groupe d'étudiants

שגרירות צרפת בישראל מעניקה מלגות לימודים בצרפת

שגרירות צרפת בישראל מעניקה מלגות ללימודים בצרפת לסטודנטים ישראלים בעלי שליטה טובה בצרפתית או באנגלית המעוניינים ללמוד לתואר ראשון (Licence) או לתואר שני (Master) בצרפת. מלגות אלו מכסות חלק מההוצאות הכרוכות בלימודים בצרפת (פירוט להלן).

רשאים להגיש מועמדות אזרחים ישראלים שגילם אינה עולה על 35, ושלא קיבלו בעבר מלגה אחרת מטעם ממשלת צרפת (למעט מלגות ללימודי שפה). ניתן להגיש מועמדות בכל תחומי הלימוד הנלמדים בצרפת.

משך המלגות מותאם למשך הלימודים (שלוש שנים לתואר ראשון ושנתיים לתואר שני), והן כוללות:

 • מעמד מלגאי מטעם ממשלת צרפת, המעניק בין היתר עדיפות בזכאות למעונות אוניברסיטאיים
 • אשרת לימודים בצרפת חינם
 • שכר לימוד אוניברסיטאי חינם

המלגה אינה מעניקה פטור משכר הלימוד במוסדות אחרים שאינם מוגדרים כאוניברסיטאות (לדוגמא: “סיאנס פו”, בתי הספר למנהל עסקים ובתי הספר הפרטים).

הקריטריונים לבחירת המלגאים

 • הצטיינות בלימודים האקדמיים
 • מוטיבציה
 • הערכת תכניתו האקדמית של הסטודנט/ית

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס כאן

את המסמכים המשלימים הבאים (בצרפתית או באנגלית או בתרגום מוסמך) יש לשלוח באימייל לכתובת: bcs@ambfr-il.org

 • מכתב מוטיבציה
 • קורות חיים
 • מכתב אישור הרשמה או הרשמה מוקדמת לאוניברסיטה בצרפת, או אישור על הגשת טופס מועמדות לשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה בצרפת (“dossier blanc”), או מסמכי הגשת מועמדות, או כל מסמך אחר המוכיח כי התחלת בתהליך ההרשמה בצרפת
 • מכתב המלצה ממרצה, ובמידה שאת/ה עובד/ת – מכתב המלצה מהמעסיק
 • התעודה/תואר הישראליים המתקדמים ביותר שקיבלת עד כה
 • כל גיליונות הציונים מאז תחילת הלימודים
 • אישור/ים על בחינה בשפה הצרפתית (מסוג DELF, TCF או TEF) או באנגלית (מסוג TOFEL), במידה שיש ברשותך אישור כזה
 • תאריך אחרון להגשת המסמכים לשנת 2019: 3.6.2019
 • ראיונות באורך 20 דקות ייערכו בין התאריכים: 19-20.6.2019
 • התוצאות יישלחו אליכם באימייל: 25.6.2019