LOBBY

Ph. Lily & Bloom Hotel © Luke Brossette

מלון לילי & בלום
לילינבלום 48, תל אביב

20:00-20:30
הרצאה
עברית
מה יש לתיאוריית העל מיתרים ללמד את הפסיכואנליזה?
ישראלי יהודה

20:35-21:25
פאנל
עברית
ימין, שמאל ושיח המזרחיות העכשווי
הנרייט דהאן כלב, צבי כסה , אבנר בן-זקן

21:30-22:00
הרצאה
עברית
בין התבוני לציבורי : שלוש תפיסות של האתוס האקדמי
יצחק (יאני) נבו

22:05-22:35
הרצאה
עברית
הזמן וההתנסות בזמן
ירון סנדרוביץ

22:40-23:10
הרצאה
עברית
אסכולת פרנקפורט: תעשיית הבידור כמנגנון להפצת אידיאולוגיה
תדהר ניר

Lily and bloom_logo2