ב-21 וב-22 בנובמבר 2017 נערך בירושלים כנס מדעי שבו הוצגו תוצאות המחקרים בנושא “מכנו-טרנסדוקציה” ו”רובוטיקה רפואית” שנבחרו להשתתף בתוכנית אובר קוריאן-רמב”ם

תוכנית “רמב”ם” (PHC-Maimonide) מממנת בכל שנה שישה פרויקטי מחקר צרפתיים-ישראליים בילטרליים בני שנתיים בסכום של 80,000 אירו לשנה לכל פרויקט. הנושאים נבחרים מראש על ידי הוועדה העליונה צרפת-ישראל לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי: נושאי 2016 היו “מכנו-טרנסדוקציה” ו”רובוטיקה רפואית”.

 בסוף השנה השנייה להתנהלות הפרויקטים התקיים כנס משותף למכון הצרפתי בישראל ולמשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לצורך הצגת תוצאות המחקרים. בכנס השתתפו גם החוקרים מהצד הצרפתי שהגיעו לשם כך לישראל. הכנס ארך יומיים, כאשר היום הראשון הוקדש להצגת תוצאות המחקרים והיום השני לביקור באוניברסיטה העברית בירושלים.

 היום הראשון: הצגת המחקרים

ביום שהוקדש להצגת תוצאות המחקרים נטלו חלק כעשרים משתתפים: החוקרים מצרפת ומישראל שנבחרו על ידי התוכנית (ביניהם שלושה חוקרים צעירים), וכן נציגי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל של ישראל, המכון הצרפתי בישראל, משרד ההשכלה הגבוהה, המחקר והחדשנות של צרפת, וחברות ישראליות.

 החוקרים המשתתפים בתוכנית מהצד הישראלי משתייכים למעבדות הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית בירושלים; ומהצד הצרפתי – מכון קירי, ה-INSERM, המכון הביולוגי פריז-סיין, אוניברסיטת שטרסבורג ו”אקול פוליטכניק”.

 הדיונים עסקו בעיקר בשימוש בדימות רפואי בטיפול בסרטן, בבקרת מחזור התא, בטרנסדוקציה (התמרה) של אותות ברקמות הלב, ועוד.

ככלל, תוצאות הפרויקטים ושיתופי הפעולה הוערכו כחיוביות מאוד. יש לציין כי במסגרת הפרויקטים השונים הייתה תנועת חוקרים רבה בין שתי המדינות, בדרך כלל לפרקי זמן קצרים. הגידול בתנועת מדענים בין שתי המדינות הוא למעשה אחת המטרות החשובות של תוכנית PHC-Maimonide.

 היום השני: יום ביקור

ביום השני ביקרו החוקרים הצרפתים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוצג בפניהם מודל ממוחשב של הקשרים בין חלבונים, שהוא בעל שימושים פוטנציאליים בפיתוח תרופות.

 לסיכום, הכנס להצגת תוצאות המחקרים שילב מצוינות מדעית עם הפקת תועלת משיתוף הפעולה המדעי הבילטרלי בשני נושאים מדעיים מבטיחים. מטרתו של אירוע מדעי מסוג זה היא חיזוק שיתופי הפעולה הקיימים והבטחת הימשכותם בטווח הארוך.

PHC Maimonide 1

בכנס השתתפו מדענים ונציגים רשמיים משתי המדינות

PHC Maimonide 2

הצגת תוצאות המחקרים שנערכו בשיתוף פעולה צרפתי-ישראלי

PHC Maimonide 3

ביקור באוניברסיטה העברית בירושלים ביום השני של הכנס

PHC Maimonide 4

השיחות נמשכו גם בהפסקות…