BLCD2014_visuel

המלגות ללימוד שפה – קורס קצר (BLCD), מיועדות לתלמידים המעוניינים להתנסות בחוויה תרבותית ולשונית בצרפת, תוך כדי שיפור יכולות השליטה שלהם בשפה.

משך 4 שבועות(לא כרגע, תאריך חדש יפורסם בקרוב) , המועמדים אשר יתקבלו יזכו ללמוד בקורסים אינטנסיביים בצרפתית אשר בסיומם תוענק להם תעודה המעידה על רמת שליטתם בשפה. כל תקופת שהותם תלווה בפעילויות תרבותיות וספורטיביות אשר יעניקו להם הכרות עם צרפת ותושביה.

לפרטים נוספים אודות בית הספר וסביבתו

 

תנאי המלגה

אזרחות ישראלית

רישום באחת מן האוניברסיטאות בישראל

גיל – בין 21 ל-32 שנה

רמת A2 בצרפתית

תנאי התמיכה

הקורסים, הפעילויות התרבותיות, הדיור והתחבורה מפריז למקום ההשתלמויות ימומנו על ידי המכון הצרפתי בישראל

חשוב! כרטיסי הטיסה הם על חשבונם של המלגאים

 כיצד להגיש מועמדות

טפסי המועמדות ימולאו בשפה הצרפתית או באנגלית

הם יכללו:

את המכלול המבוקש יש להגיש במלואו אל:

הגברת מרטין מנבלה

המחלקה לשיתוף פעולה לשוני

המכון הצרפתי בישראל

רוטשילד 7, תל אביב 66881