Romi Mikulinsky crédit photo yanai tuster

Credit photo : Yanai Tuster

רומי מיקולינסקי
ד”ר רומי מיקולינסקי היא ראש התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל אקדמיה לאמנויות ועיצוב, ירושלים וחוקרת במרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה. היתה מנהלת ה-vod בוואלה, מנכ”לית מכון שפילמן לצילום ועובדת עם ארגונים, עיריות, סטארט אפים וגופי מדיה על הטמעת טכנולוגיות דיגיטליות, שיתוף וניהול ידע וקשר עם הלקוחות/ תושבים. עובדת על ספר וקורסים מקוונים יחד עם פרופ’ שיזף רפאלי העוסקים בהשפעת הטכנולוגיה הדיגיטלית על עולמנו (“שאון דיגיטלי: על החיים ועל המוות ברשת” עם עובד, 2018).