/שיתוף פעולה אוניברסיטאי

שיתוף הפעולה בין הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב לבין בית הספר למשפטים של סיאנס פו יהודק ויורחב

משמאל לימין: פרופ' פרנסואה הלברון, דומיניק פרבן, פרופ' שרון חנס, פרופ' ז'רמי פרלמן ופרופ' ישי בלנק (צילום: יעל צור)

משמאל לימין: פרופ’ פרנסואה הלברון, דומיניק פרבן, פרופ’ שרון חנס, פרופ’ ז’רמי פרלמן ופרופ’ ישי בלנק
(צילום: יעל צור)

בכנס שכותרתו “עצמאות הרשות השופטת” ניתן תוקף רשמי לשיתוף הפעולה בין בית הספר למשפטים של סיאנס פו (המכון למדעי המדינה בצרפת) לבין הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב. בתוכנית: המשך חילופי הסטודנטים והמרצים בין שני המוסדות והרחבת שיתוף הפעולה לתחום של ארגון כנסים בינלאומיים וקליניקות משפטיות.

שיתוף הפעולה בין אוניברסיטת תל אביב לסיאנס פו, שהחל לפני כעשר שנים, עבר לאחרונה שדרוג משמעותי. ראשית שיתוף הפעולה היא בביקור של מנהל סיאנס פו בישראל בשנת 2005. לאחר מכן שהה פרופ’ ישי בלנק מהפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן כמרצה אורח בבית הספר למשפטים של סיאנס פו, והדבר סלל את הדרך לחילופי מרצים נוספים. בחילופים אלו ניכרה הקרבה הרעיונית בין שני המוסדות, שהיתרגמה בהמשך לתוכנית לחילופי סטודנטים. בדצמבר 2017 העניק סיאנס פו תואר דוקטור לשם כבוד לפרופ’ דפנה ברק ארז, לשעבר דיקנית הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן ושופטת בבית המשפט העליון – עדות נוספת לקשרים ההדוקים בין שני המוסדות.

 בתחילת מאי השנה נחתם בפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב הסכם הנותן תוקף רשמי לשיתוף הפעולה עם בית הספר למשפטים של סיאנס פו פריז. במהלך כנס בנושא “עצמאות הרשות השופטת”, שבו השתתף דומיניק פרבן, עורך דין ושר המשפטים של צרפת לשעבר, התכנסו הפרופסורים שיזמו את שיתוף הפעולה בין שני המוסדות וגיבשו יחד את קווי המתאר של ההסכם החדש: פרופ’ שרון חנס (דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב), פרופ’ פרנסואה הלברון (נשיא העמותה הצרפתית של ידידי אוניברסיטת תל אביב), פרופ’ ישי בלנק (אוניברסיטת תל אביב) ופרופ’ ז’רמי פרלמן (סיאנס פו).

“מדובר בשדרוג של השותפות שכבר קיימת בינינו”, מציינת דורית קוסקס, המשנה לדיקן לנושא פיתוח משאבים וקשרי בוגרים. “ההסכם החדש נותן תוקף רשמי לשיתוף הפעולה הקיים; מעתה והלאה מתחייב כל מוסד לשלוח ולארח מרצה אחד בכל שנה. כמו כן, ההסכם מכוון ליצור המשכיות בחילופי הסטודנטים לתארי מוסמך ודוקטורט, ולייסד חילופים כאלו גם עבור סטודנטים לתואר בוגר. והעיקר – ההסכם מרחיב את שיתוף הפעולה לתחומים נוספים, כגון ארגון כנסים בינלאומיים ופרויקטים משותפים בין הקליניקות המשפטיות של שני הצדדים”. הקליניקות המשפטיות משלבות הוראה עיונית והתנסות מעשית. כל קליניקה מוקדשת למשימה אחרת שיש בה עניין ציבורי עבור קהילות מקומיות או ארציות, והן מאפשרות לסטודנטים משני המוסדות לעבוד יחד על בעיות משותפות, כגון זרם ההגירה, זכויות האדם, הסביבה או זכויות הנשים.

 כתבה: אנאל פר