תוכנית הסיוע להוצאה לאור ‘אליעזר בן-יהודה’

משימת מחלקות התרבות בכלל ותוכנית הסיוע להוצאה לאור ‘אליעזר בן-יהודה’

החל משנת 1994, שנה בה נקבעה מדיניות הסיוע להוצאה לאור של ספרות צרפתית לעברית, מחלקות התרבות היו קשובות לצרכיהן של ההוצאות לאור, תרמו בפיתוח קשריהן עם המקבילים להן בצרפת ועם מוסדות אחרים כגון המרכז הלאומי לספר (יותר מ-160 כותרים זכו לסיוע לתרגום ויותר משלושים מתרגמים קיבלו מלגת שהיה בצרפת), חשפו בפניהן את היצירה העכשווית ובה-בעת הגישו להן סיוע כספי בפרסום היצירות (כ-450 יצירות) וסיוע לוגיסטי בקידומן (כ-350 מפגני תרבות).

במלאת עשר שנים לפרויקט ‘אליעזר בן יהודה’ אנו עומדים בפני אתגר חדש המתמקד בפן הכלכלי של שוק הספרים. נוכח הקשיים הרבים שעומדים בפני ההוצאות לאור בקידום כותריהם במסגרת שוק ספרים הנתון לתחרות פרועה בין שתי הרשתות שהוזכרו לעיל, פתחנו בקמפיין הסברה סביב חוק המחיר הקבוע לספר הקיים ברוב מדינות אירופה.

רבים מאנשי המו”לות הצטרפו ליוזמה להביא לאימוץ החוק בכנסת.

טופס  למלא על ידי אנשי מקצוע ספר כדי לבקש תוכנית הסיוע להוצאה לאור ‘אליעזר בן-יהודה’