/ שיתוף פעולה

תוכנית PHC-רמב”ם 2020-2019: שגרירות צרפת ומשרד המדע והטכנולוגיה בחרו לממן 6 פרויקטים מדעיים בתחומי החקלאות הדיגיטלית ובטחון המידע
ב-7 במרץ 2018 נערכו בתל אביב שני כנסים מדעיים צרפתיים-ישראליים בנושא “חקלאות דיגיטלית” ו”ביטחון מידע: תיאוריה, פרקטיקה ויישומים”, וזאת לקראת פרסום הקול הקורא להגשת הצעות לפרויקטים במסגרת תוכנית PHC-רמב”ם (PHC-Maimonide).

בכל שנה מממנת שגרירות צרפת בישראל, במשותף עם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל של ישראל, שישה פרויקטי מחקר המשותפים לישראל ולצרפת. הפרויקטים נמשכים שנתיים וזוכים למימון של 80,000 אירו בשנה לכל פרויקט. המימון מוענק במסגרת תוכנית הובר קוריאן-רמב”ם (PHC), המוכוונת על ידי הוועדה העליונה צרפת-ישראל לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי. הוועדה קובעת בין היתר את שני הנושאים הכלולים בקול הקורא שמפרסמת תוכנית PHC-רמב”ם מדי שנה.
פרט להתקדמות המדעית המושגת באמצעות פרויקטי המחקר, יעד מרכזי נוסף של תוכנית PHC-רמב”ם הוא הגדלת היקף תנועת החוקרים והסטודנטים בין שתי המדינות (“ניידות מדעית”).

שני הנושאים שנבחרו עבור הפרויקטים שיחלו בינואר 2019 הם “חקלאות דיגיטלית” ו”ביטחון מידע: תיאוריה, פרקטיקה ויישומים”. על רקע פרסומו הקרוב של הקול הקורא להגשת הצעות לפרויקטים התקיימו בתל אביב בחודש מרץ שני כנסים מדעיים צרפתיים-ישראליים, בהשתתפות חוקרים משתי המדינות.
בכנסים, שנערכו במקביל, הוצגו החידושים האחרונים במחקר בנושאים שנבחרו, והם אפשרו למדענים משתי המדינות להיפגש ולבחון שיתופי פעולה אפשריים לקראת הקול הקורא וגם מעבר לו.

המדענים שהשתתפו בכנס המדעי החקלאי משתייכים, מהצד הצרפתי, למעבדות INRA, ל-IRESTA ולמכון Arvalis לחקר הצומח, ומהצד הישראלי – לאוניברסיטת תל אביב, למרכז וולקני (מכון מחקר חקלאי הכפוף למשרד החקלאות), לטכניון ולאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנושאי הכנס: גידול בעל חיים למאכל בשיטות של “חקלאות מדייקת”, רובוטיקה, ויישומים חקלאיים של מערכות דימות. מנהל תחום החקלאות ב-INRA, ד”ר כריסטיאן וויג (Christian Huyghe), הסביר כי “המעבר לחקלאות דיגיטלית ולתעשיית מזון דיגיטלית יחייב שינוי עמוק בליווי ובייעוץ הניתנים לשחקנים הכלכליים, וכן שינוי בתוכניות ההכשרה הראשונית”.

בכנס ביטחון המידע יוצגו, מהצד הצרפתי, ה“אקול נורמל סופריור” של פריז (ENS-Paris), אוניברסיטת הסורבון ובית הספר הגבוה להנדסה Telecom Paris Tech; ומהצד הישראלי – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה. פרופ’ סילבן גייה (Sylvain Guilley), מרצה ב-Telecom Paris Tech, ציין כי הוא שמח על כך שישנה “סינרגיה עם ישראל בנושאים מדעיים, וכן היבטים משלימים בתחום התעשייתי”.

פרט לדוברים בשני הכנסים, שנערכו במקביל, נכחו בהם כשלושים משתתפים, בכלל זה חוקרים, נציגי ממשלות ישראל וצרפת, נציגי חברות ישראליות וסטודנטים.

למחרת הכנסים התחלקו החוקרים מצרפת לשתי קבוצות, האחת ביקרה בחברת אבטחת הסייבר ורינט (הרצליה), והשנייה במרכז וולקני (ראשון לציון) ובחברת הטכנולוגיה החקלאית נטפים (קיבוץ מגל). ד”ר וויג הדגיש כי הביקור במרכז וולקני ופגישתו עם המדען הראשי במשרד החקלאות “אפשרו לסקור פרויקטים מקוריים ולזהות אפשרויות לשיתוף פעולה בתחום הדיגיטלי, כמו גם בתחומים אחרים”.

עם תום הביקור, ב-7 במרץ, ערך סגן שגרירת צרפת, מר פרדריק רוג, קבלת פנים בבית השגרירה למשתתפי הכנסים וכן לנציגי משרדי הממשלה הישראליים הנוגעים בדבר ולנציגי האוניברסיטאות והחברות העוסקות בתחומים שעליהם נסובו הכנסים. ד”ר לודוביק ברוסאר, חוקר ב-INRA, יצר באירוע קשר עם חוקר ישראלי והשניים שוחחו על מחקריהם ובחנו “אפשרות לשיתוף פעולה במסגרת תוכנית PHC-רמב”ם, בתחום של יישום שיטות מעקב אחרי בעלי חיים”.

לסיכום, שני ימי הביקור אפשרו להציג את הישגיהן המדעיים של שתי המדינות בתחומי החקלאות הדיגיטלית ובטחון המידע ולהכין את הקרקע באופן מיטבי לפרסום הקול הקורא של תוכנית PHC-רמב”ם שייסוב על שני נושאים אלו.

כתב: אטיין שרביט