/ תמיכה כספית חד פעמית

מדוע?
על מנת לחזק את הקשרים בין צרפת וישראל, יכול האגף לשיתוף פעולה מדעי ואקדמי לתמוך באירועים דו-לאומיים מאורגנים בישראל (כנסים, דיונים, תערוכות וכו’) בכל התחומים: מתמטיקה, היסטוריה, פיזיקה, פסיכולוגיה, רפואה, הנדסה וכדומה.

כיצד?
תמיכה זו יכולה להיות תמיכה כספית (1 או 2 כרטיסי טיסה). היא גם יכולה להתבטא בצורת סיוע לארגון, למתן חסות (כמו השימוש בשם ובלוגו של שגרירות צרפת ושל המכון הצרפתי בישראל), בקבלת פנים לכבוד המשתתפים או בתרומה למאמץ התקשורתי.

צור קשר
על מנת להציע פרויקט לגבי אירוע שילחו דוא”ל לכתובת: e.charbit@ambfr-il.org.