Carte-Membre-design-DEF-printVersion

הטבה מיוחדת לרגל השקת לה קלוזרי 

על כל קניית כרטיס חבר, השני ב-100 ₪!

תוקף מימוש ההטבה בין ה-30 ביוני עד ה-14 ביולי 2015 בשעה 22:00

הטבה תקפה עבור בן/בת הזוג ו/או ילדים מאותה משפחה

חבר מועדף

יכול לרכוש כרטיס חבר מועדף של המכון הצרפתי בישראל כל אדם תושב קבוע או זמני בישראל. הכרטיס הינו אישי. תוקפו שנה עגולה.

הכרטיס מאפשר גישה חופשית  לשירותי “לָה קלוֹזֶרי”:

לשירותים המספק המדייטק הפיסי – השאלת כותרים ודי.וי.די – במכונים הצרפתים בתל אביב ובחיפה.
למדייטק האינטרנטי של המכון הצרפתי בישראל – CULTURETHEQUE

עם הכרטיס תזכו למחירים מועדפים:

לכנסים המאורגנים במכונים הצרפתיים חיפה, נצרת ותל אביב.

לכלל אירועי התרבות המאורגנים על ידי המכון הצרפתי בישראל, בנוסף על קבלת דפי המידע שלנו.

מחיר הכרטיס:

- 250 ₪ מחיר רגיל

- *100 ₪ (חוגים צרפתיים/ תלמידים במסגרת AEFE וישראלים/ מורים לצרפתים בכל המסגרות/ תלמידים מחוץ למכון IFI / חיילים)

- *חינם לתלמידי IFI

*הנחות במחיר הכרטיס בהצגת מסמכים תקפים ליום ההרשמה.

כדי להירשם:

תוכלו לרכוש ולקבל את כרטיס החבר שלכם ידנית במכון הצרפתי בתל אביב ובחיפה.
תוכלו לרכוש את הכרטיס החבר באתר הקניות של המכון הצרפתי כאן / ולמשוך ידנית במכונים הצרפתים בתל אביב ובחיפה עם הצגת אישור תשלום או לשלוח מייל עם הצגת אישור תשלום לכתובות הבאות על-מנת לקבל את הכרטיס בדואר:

“לָה קלוֹזֶרי” - רחוב הרצל 6, תל-אביב –  טל’: 03-7968002/05 – lacloserie@ambfr-il.org

המדיאטק במכון הצרפתי בחיפה – רח’ אליהו חכים 6 חיפה – טל’: 04-8312333 – biblioccf@netvision.net.il

“לָה קלוֹזֶרי”, ספריית המדיה של המכון הצרפתי בישראל תקנון – תמצית*

תקנון אולם הקריאה:

אנו מבקשים לשמור על השקט בעת השהייה באולם הקריאה.

על מכשירי הטלפון הסלולריים להיות כבויים.

מכשיר צילום עומד לרשותכם. מחיר גיליון A4– 0.5 שקלים.

תקנות למנויים:

כל החומרים מיועדים להשאלה – מלבד אלה עליהם מופיעה התווית “לשימוש במקום”.

עותק אחרון של כתב עת הוא לשימוש במקום בלבד, העותקים הקודמים יכולים להילקח בהשאלה.

קיימת אפשרות להאריך את משך ההשאלה של כל חומר, פעם אחת בלבד, באמצעות הטלפון, באמצעות הודעה לכתובת האלקטרונית lacloserie@ambfr-il.org או במקום.

על כל איחור יוטל קנס, בהתאם למשך האיחור ומספר החומרים המושאלים.

בדיקת זמינות או הזמנת חומרים יכולה להיעשות במקום, באמצעות אנשי המדיאטק, או בקטלוג באינטרנט.

*התקנון בשלמותו פתוח לעיון במקום.

YouTube Preview Image