IMG_8385ד”ר ירון גילת.
יליד ישראל, בן 46, רופא פסיכיאטר ומנהל מרפאת המבוגרים במרכז ברה”נ ע”ש י.אברבנאל. בוגר תכנית הלימודים למתקדמים של מרכז ויניקוט בישראל, תלמיד ברשת הלאקאניאנית וחבר בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית החדשה (GIEP-NLS). מאמרים פרי עטו בענייני חברה, פוליטיקה, פסיכואנליזה, רפואה ובריאות הנפש פורסמו בעיתון ‘הארץ’ וספרו “זר התפרקות אדום” ראה אור לאחרונה בהוצאת ‘פרדס’.