LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING –  קלייר דרלינג

קלייר דרלינג GF _ FDP 1 Claire Darling לבבימוי: ז’ולי ברטוצ’לי

תסריט: סופי פייר

משחק: קתרין דנב, קיירה מסטרויאני, סמיר גסמי

94 דקות

באדיבות סרטי קולנוע לב

תרגום לעברית ולאנגלית

בוורדרון, כפר קטן בצפון צרפת, זה היום הראשון של הקיץ וקלייר דרלינג מתעוררת כשהיא משוכנעת כי זהו יומה האחרון. אז היא מחליטה לרוקן את ביתה ולהעמיד את חפציה למכירת חצר ללא הבחנה את החפצים האהובים שאספה כל חייה. ביניהם ישנם מנורות טיפאני ואוסף שעונים. כל חפץ מהדהד זכרונות מחיים עמוסי חוויות. שיגעון זה מחזיר את מארי, בתה, שאותה לא ראתה במשך עשרים שנה.
הסרט עתיד להיות מופץ בצרפת בחודש פברואר.