/ ניידות

LabCitoyen מעבדת-אזרחות 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30.4.2019

arton3864התוכנית מעבדת-אזרחות נערכת בצרפת ומכנסת אליה למשך עשרה ימים, השנה צעירים מן העולם כולו מוזמנים לדיון ומחשבה בשאלות על זכויות הנשים: שוויון ואזרחות.

המכון הצרפתי בישראל מציע מלגת השתתפות לצעיר הפועל בתחום זכויות הנשים: שוויון ואזרחות.

תנאי קבלת המלגה

  • אזרחות ישראלית
  • גיל 20 עד 26
  • רמה בצרפתית B1
  • פעילות בתחום ההגנה על זכויות אדם (לימודים או פעילות ארגונית או פוליטית או התעניינות בנושא)

תנאי התמיכה ההוצאות

(עלויות ההשתלמות, הדיור והארוחות)

ישולמו על ידי המכון הצרפתי

בישראל

רק כרטיס הטיסה הוא על חשבון המלגאי

כיצד להגיש מועמדות

 טפסי המועמדות ימולאו ויוגשו בשפה הצרפתית עד 30 באפריל 2019

הם יכללו:

  • טופס מועמדות
  • קורות חיים
  • מכתב כוונות (מוטיבציה)
  • מכתבי המלצה, אחד או שניים

תאריך המלגה: 30.6-7.7.2019

צרו קשר:

מריון מאמר / 03-7968021