ביקור של קמפוס פראנס ישראל בפורום האוריינטציה של בית הספר של האחיות מנצרת בחיפה