הבעת תמיכה בעת משבר: המכון הצרפתי בישראל עמד לצד שותפיו