בטיסט לאון מתוך התערוכה דיווה מבעד המראה_ קרדיט גלריה למון פריים_5