"היה שלום, מר הפמן" בתי קולנוע נבחרים נוספים ברחבי הארץ