היועץ לשימור תרבות ומורשת עולמית הצרפתי פייר פרנסואה טכניון חיפה