המכון הצרפתי בנצרת השתתף ביום הילד הבין-לאומי 2023