הסדנה הבינלאומית אנסי-ירושלים, מהדורה 2 – הפתיחה והנבחרים