הצלחה גדולה של לילה של פילוסופיה ודמוקרטיה בתל אביב!