הקרנת סרטו של עמוס גיתאי "רבין, היום האחרון" (2015)