זה קורה במכון הצרפתי בחיפה: מורה חדש לצרפתית, ז'ראר חביב