"חופשה משפחתית" בבתי הקולנוע בישראל מה-29 בדצמבר 2022