ידידי המכון הצרפתי

כבר כמה עשרות שנים המכון הצרפתי בישראל משמש בתפקיד מפתח ביחסי שת"פ בין צרפת לישראל. אודות לפעילותו, ואודות לתמיכותיו, הוא ממשיך במרץ במשימתו לקידום התרבות הצרפתית בישראל ושוקד על פיתוח וחיזוק הקשרים התרבותיים, האינטלקטואלים, האוניברסיטאיים והמדעיים בין שתי המדינות.

התמיכה במכון הצרפתי משמעה השתתפות בפיתוח הפעילויות היזומות על-ידו, השתתפות בארגון אירועי התרבות הגדולים, כמו גם התרומה בהפצת התרבות הצרפתית על עושרה וייחודה.

אנשים פרטיים או חברות, תוכלו לתרום למכון הצרפתי כשותפים לארגון האירועים או כתורמים בהצטרפות לחוג הידידים של המכון.

הצטרפו כשותפים למכון הצרפתי בישראל
להיכנס לחוג ידידי המכון כתורמים