כששפים ישראלים וצרפתים חולקים את אהבתם המשותפת לבישול עם תלמידיהם בישראל