לאה מימון &  טריו: "מפריז לתל-אביב באהבה" במופע בתל אביב