מדור דרושים

קול קורא למועמדות – תאריך אחרון למשלוח: 6 אפריל 2021
הפקת מדריך לענף הספר בישראל
המכון הצרפתי בישראל מבקש לאתר מועמד/ת לביצוע המשימה הבאה:

מדריך מסודר לאנשי ענף הספרים בישראל:
• תרשימים ארגוניים הוצאות לאור – מדיניות מערכת – דוגמאות קטלוג נבחרות – פרטי קשר
• מוסדות שפעילותם מוקדשת לעולם הספר – תרשימים ארגוניים ומטרות – פרטי קשר
• גורמים פרטיים – סוכנויות ספרות / אחרים – פרטי קשר
• רשות : משפיעים במרחב הספרותי

תאריך הגשת המדריך נקבע ל-12 בספטמבר 2021 – המדריך יוגש בהעדפה במסמך וורד.
המועמד/ת יוכיח היכרות מספקת עם ענף הספר הישראלי
תשלום גלובלי להפקת המדריך, במסמך וורד: 12000 ₪
אנא שלחו מכתב מוטיבציה וקורות חיים לרוזלין דרעי, נספחת לענייני ספר: r.dery@ambfr-il.org