ניתן עדיין להירשם לבית הספר "פרר" ביפו לשנת הלימודים האקדמית 2020!