ערב הנעילה של המהדורה ה-5 של כנס השינה הצרפתי-ישראלי