ערב יוקרתי בקיי ד'אורסיי ל״יום בוגרי צרפת״ (France Alumni Day)