כנס בינלאומי | כיצד למסור עדות על מלחמה שלא נכחנו בה?