פתיחה חגיגית של מרכז הבינלאומי לשפה הצרפתית בווילר-קוטרט