פתיחת תערוכתו של גלעד בר-שלו: "4 ו-1/2 ימים בפריז"