קונצרט של בוגרי בית המוזיקה שפרעם במכון הצרפתי בחיפה