רות בנסמיהן קיבלה את עיטור המפקד במסדר הדקלים של האקדמאים