רמה איילון קיבלה את אות אביר מסדר האמנויות והספרות