שגריר צרפת בישראל נעל את המהדורה ה-20 של פסטיבל הקולנוע הצרפתי בישראל