שלושה הסכתים בליווי תרגום לצרפתית בפסטיבל קולנוע דרום ה-21